unDAverde este un ONG care crede în capacitatea spațiilor publice din mediul urban și rural de a-și ameliora calitatea în ceea ce privește accesibilitatea, siguranța, aspectul estetic, sustenabilitatea în timp și participarea activă a utilizatorilor. 

Misiune  Trezirea conștiinței publice prin evenimente și ateliere creative pe de o parte, și desfășurarea acțiunilor de planificare la nivel micro și macro, prin proiecte de arhitectură și amenajarea teritoriului, pe de altă parte. 

Obiectiv Urmărim creșterea calității vieții pe termen lung, îmbunătățirea stării fondului construit, protejarea peisajului natural și cultural și conștientizarea impactului așezărilor umane asupra mediului ambiant.